MUDr. Markéta Matoušková

Primářka gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Slaný

Narodila jsem se ve Slaném a v tomto městě jsem strávila převážnou část svého života. Navštěvovala jsem zde jesle, školku u Pánka, 1. a 3. základní školu a vystudovala Gymnázium V.B. Třebízského. Studia mne dobře připravila na úspěšné složení přijímacích zkoušek na 2. lékařskou fakultu UK v Praze. Po absolvování medicíny jsem žádala o místo lékařky na gynekologicko- porodnickém oddělení ve slánské nemocnici, ale uspěla jsem až v Kladně . Tam jsem setrvala až do první atestace a nástupu na mateřskou dovolenou. Po mateřské dovolené jsem již pracovala ve Slaném na gynekologicko- porodnickém oddělení jako sekundární lékař, potom i ve spádové ambulanci v Kralupech nad Vltavou. Od roku 2008 jsem změnila místo působiště a nastoupila do Gennetu v Praze, kde jsem se zdokonalila v oboru fetální mediciny-ultrazvukových vyšetřeních a invazivních metodách. Do slánské nemocnice jsem se vrátila do pozice zástupce primáře a nyní jsem primářkou gyn-por.oddělení.

Vdala jsem se za Martina Matouška a v roce 2001 jsem porodila dceru Adélku.
Až na krátkou dobu po dokončení studií ,kdy jsem bydlela v Kladně , jsem měla
vždy bydliště ve Slaném.

Od útlého věku jsem ráda sportovala , pomáhala s cvičením starších žákyň v sokolovně , potom vedla hodiny aerobiku. Věnovala jsem se řadu let aktivně i atletice a orientačnímu běhu Jako praktikantka, vedoucí i zdravotník jsem leta jezdila na dětské tábory, pořádané Sluníčkem a potom Ostrovem Slaný. . Dodnes ráda volný čas trávím během, jízdou na kole, občas ještě lezením po skalách. V dětství jsem hrála na klavír, dodnes ráda ve volném čase čtu a chodím na hudební koncerty.

Od roku 2018 jsem sympatizantkou STANu. Mým hlavním cílem pro komunální politiku je snaha o zachování funkční slánské nemocnice a zajištění dosažitelnosti ambulantní zdravotní péče pro děti i dospělé v našem městě.