Ing. Miloslav Nič, Ph.D.

Vysokoškolský učitel, vědecký informatik, hi-tech podnikatel

Narodil jsem se v Bílém Újezdě, malé vesničce u Dobrušky v Orlických horách, do Slaného jsem se přestěhoval na sklonku minulého tisíciletí. Během studia na VŠCHT Praha jsem zažil na vlastní kůži bití na Národní třídě, stál u svatovítské katedrály při volbě prezidenta Havla a ve stávkovém výboru a v akademických senátech se několik let učil rozhodovat o společných záležitostech.

Stipendium velkého mecenáše a úžasného člověka Alfreda Badera mi umožnilo získat doktorát na University College a Imperial College v Londýně, patřících mezi nejprestižnější světové univerzity. Přesto jsem se jako jeden z mála stipendistů vrátil do Čech. Na VŠCHT Praha jsem vytvořil a řadu let vedl Laboratoř informatiky a chemie a založil bakalářský a magisterský studijní obor. Dodnes přednáším na ČVUT o XML, technologii, na které jsem založil vzdělávací server Zvon.org citovaný ve stovkách zahraničních knih. Mnoho let jsem působil v největší světové odborné chemické společnosti IUPAC a velmi mne potěšilo, když jsem před několika dny obdržel dopis prezidenta IUPAC oznamující, že jsem se stal IUPAC Fellow. Jsem členem Českého komitétu pro chemii, redakční rady TDKIV Národní knihovny a pomáhám určovat strategii Národní technické knihovny.

Před několika lety jsem se svými bývalými studenty založil společnost Ecomole Ltd.  která se zabývá vědeckou informatikou (řešíme řadu projektů ve spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin - EFSA a Evropskou chemickou agenturou - ECHA), chemickou legislativou a přenosem technologíí.

Vždy jsem byl občansky aktivní a s ubýváním vlasů se dostavilo porozumění, že zcela nezávislý člověk mnoho nezmůže. Začal jsem se angažovat ve STANu, jehož kombinace respektu k osobní nezávislosti a politické podpory nejlépe vyhovuje mé povaze. S jeho podporou jsem se stal členem Výboru pro regionální rozvoj, vědu a výzkum Středočeského kraje a Pracovní skupiny pro vědu a výzkum Stálé regionální konference Středočeského kraje. V rámci celostátního STANu se podílím na určování strategie v oblastech  vědy, průmyslu, vzdělávání a sportu.

Nejviditelnější stopou mé činnosti ve Slaném je zavedení tradice konferencí TEDx, čímž jsme se stali zdaleka nejmenším městem v Čechách, které se na této významné celosvětové aktivitě podílí. Méně viditelná, ale neméně důležitá, je ochota bezúplatně pomoci městu, kdykoliv jsem požádán. Při ochraně občanských práv spoluobčanů mi nechybí odvaha nést i nepříjemné následky.

Po přečtení předchozích odstavců není obtížné uhodnout, že mám velkou  zálibu v knihách. Od dětství hraji na saxofon a klarinet, jelikož však bydlím v paneláku ve Vítězné, rozhodl jsem se potěšit sousedy a přešel jsem na digitální dechový nástroj - AWI 5000. S manželkou velmi rádi tancujeme a před dvěma lety jsem propadl i běhu, v září se chystám na  čtvrtý maraton, kde věřím v čas okolo 3 a čtvrt hodiny.