Na kávě ve Slaném s radním pro investice a majetek Středočeského kraje Martinem Macháčkem (STAN) – čtvrtek 12. října v 18:00 – kavárna Prostor

Na skleničku do Slaného po Věře KovářovéVítu Rakušanovi a Pavlovi Fojtíkovi tentokrát přijede RNDr. Martin Macháček, CSc. – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Středočeského kraje.

K jeho formálnímu představení využiji životopis publikovaný na stránkách krajského úřadu. :

 • Nar.: 15. 12. 1948 v Praze
 • Bydliště: Ondřejov
 • Vzdělání: 
  • 1964–1967 SVŠ (= gymnázium) Novohradská, Bratislava
  • 1967–1972 Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, obor teoretická fyzika
  • 1972–1976 řádná vědecká aspirantura v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově, kandidátská disertace z oboru astrofyzika obhájena v r. 1977
 • Praxe:
  • 1976–1992 vědecký pracovník v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově,
  • 1993–2006 autor „na volné noze“, v té době napsal např. kompletní řadu učebnic Fyzika pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií vč. pracovních sešitů a metodik, řady učebnic pro ZŠ praktické i pro ZŠ pro sluchově postižené, učebnici Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika, fyzikální část příručky Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy a další fyzikální publikace
  • 2006–2016 starosta obce Ondřejov
 • Rodinný stav: ženatý, 4 dospělé děti, 5 vnoučat
 • Ostatní:

A přidám neformální poznámku:

Martin Macháček rozhodně není „tuctový politik“ a je živoucí příklad toho, že ve STANu spolu dokáží vycházet velmi různorodé osobnosti, které spojuje osobní slušnost a uvědomění, že názorové střety jsou velkým obohacením života člověka i strany. Nezažil jsem jediné setkání STANu, ve kterém by Martin alespoň jednou s něčím nesouhlasil (a podotýkám, že jeho názory jsou vždy pečlivě promyšlené). Jeho důkladnost a poctivost jsou legendární, jak se o tom nyní každodenně  přesvědčují na dřívějším Rathově panství.

Já osobně s ním samozřejmě také občas nesouhlasím, ale o jeho slovech vždy důkladně přemýšlím. A neodpustím si jednu ve svém vyznění úsměvnou ukázku z jeho politického přemýšlení: „Já jsem levicový politik, musíme se starat o starší, o vzdělání, …. A hlavně to musíme mít promyšlené a nesmíme se zadlužovat, proto jsem proti populistickému snižování daní“.  Osobně si nejsem jistý, že jeho niterný odpor k životu na dluh je typickou ukázkou levicového politika. 🙂

Setkání se uskuteční v nedávno otevřené Kavárně Prostor (https://www.facebook.com/prostorslany/) v 18:00.

Copyright 2018 © Všechna práva vyhrazena