O slánské nemocnici

Vážení příznivci STANu a OMS. Dovolte mi, abych se také trochu rozepsala na téma zdravotnictví ve Slaném.

Ať už budu , či nebudu zvolena do Městského zastupitelstva, chtěla bych i nadále  podpořit činnost  slánské nemocnice, kterou spravuje město Slaný. Její fungování má letitou tradici a je skvělé, že si stále zachováváme vysokou  odbornou úroveň v celé šíři základních oborů. To vůbec není samozřejmá věc, jak by se na první pohled mohlo zdát. Lékaři a sestry některých oborů  chybí prakticky v celé České republice a získat je pro práci v naší nemocnici je stále více a více obtížné. Můžu ale s klidným svědomím potvrdit, že naše nemocnice má nadstandardně dobré vztahy mezi lékaři i sestrami jednotlivých oddělení. Pracuje zde mnoho zdravotníků, pro které je slánská nemocnice srdeční záležitost a  za ta léta, co v ní pracují, jí dali mnoho sil , volného času, zdraví i nervů často na úkor svého osobního života.

Nejde jen o personální stránku , ale i o správu nemocničních budov a povrchových komunikací v areálu nemocnice. Chtěla bych podpořit úsilí vedení nemocnice, které chce vypracovat ve spolupráci s městem plán obnov a rekonstrukcí tohoto městského majetku.  Jsem zastáncem i důsledné kontroly činnosti nemocnice slánským zastupitelstvem.

Dalším důležitým bodem, který bych chtěla pomáhat prosazovat  je snaha o udržení ambulantní zdravotní  péče o slánské občany. Město Slaný by mělo podporovat  fungování dostatečného počtu  ordinací pediatrů, stomatologů, všeobecných lékařů…

Věřím, že podobné plány má řada mých kolegů-lékařů ,kteří kandidují  i za  jiné strany a hnutí.

Doufám, že  po volbách  noví zastupitelé najdou  ta nejlepší rozumná řešení, která  pomůžou tomu, aby ve Slaném zdravotnictví fungovalo co nejlépe  a byli spokojeni zdravotníci i občané.

Copyright 2018 © Všechna práva vyhrazena